Nyhetsbrev nr. 11, 2022: Nasjonal kompetansetjeneste omgjøres til nasjonalt nettverk

Publisert 19.12.2022
Sist oppdatert 20.02.2023
Eksteriør Gamle hovedbygg på Haukelandsområdet. Foto

Nasjonal kompetansetjeneste omgjøres til nasjonalt nettverk

NKMS skal fra nyttår omorganiseres til et faglig nasjonalt nettverk, med et betydelig lavere budsjett. Dette skjer som en del av en større omorganisering, som gjelder de fleste av de nasjonale kompetansetjenestene. Omgjøringen gjør at NKMS blir mindre tverrfaglig i bemanning og arbeidsområde, og gjør at det blir mindre ressurser til informasjon til pasienter og pårørende. NKMS som nettverk vil fortsatt ha representanter fra alle helseregioner, og noen av disse vil nå kunne ha en deltidsstilling i nettverket. Muligheten for å ha deltidsansatte i ulike helseregioner vil styrke arbeidet med å redusere uønskede forskjeller i helsetilbudet til MS-pasientene. I nettverket vil det fortsatt være svært viktig med brukerrepresentasjon, gjennom et godt samarbeid med MS-forbundet. 

Nettverket vil fortsette det tette samarbeidet med MS-registeret, hvor en vil arbeide for å ha felles kontaktpersoner/lokalt ansvarlige ved alle nevrologiske avdelinger.

MS-registeret: Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert

Nasjonal faglig retningslinje for behandling av MS fra Helsedirektoratet er revidert (september 2022). Retningslinjen sier at det ikke bør gå mer enn 21 dager fra diagnosen er avklart til oppstart av behandling. Videre anbefales oppstart med såkalt høyeffektiv sykdomsmodulerende legemiddelbehandling. For å kunne måle om helsetjenesten følger retningslinjen har Helsedirektoratet i samarbeid med MS-registeret utviklet to nye nasjonale kvalitetsindikatorer:

«Tidlig høyeffektiv behandling ved multippel sklerose» måler andel pasienter med attakkpreget MS som starter med sykdomsmodulerende behandling innen 3 uker (21 dager) etter diagnose.»

«Pasienter med multippel sklerose som starter med sykdomsmodulerende behandling innen anbefalt tid etter diagnose» måler andelen pasienter med attakkpreget MS inneværende kalenderår, som starter med høyeffektiv behandling som sin første MS-behandling. I tillegg vurderes andel pasienter med nydiagnostisert attakkpreget MS som starter sykdomsmodulerende behandling.»

Indikatorene skal bidra til at en person som nylig har fått diagnosen MS, får rask og effektiv behandling, og at uønskede geografiske forskjeller i helsetilbudet til pasientene blir mindre.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det er bra at vi har fått to nye kvalitetsindikatorer for mennesker med MS. Dette er etterspurt fra fagmiljøet. Resultatene fra denne første publiseringen viser at en stor andel av pasientene får det som kalles høyeffektiv behandling. Et viktig funn er likevel at andelen som starter behandling innen de anbefalte 21 dager fra diagnosen er avklart, er lavere enn vi ønsker.

Husk våre digitale kunnskapsverktøy

Vi håper at dere fortsatt vil spre dette til alle som kan ha nytte av disse verktøyene og at dere også selv / institusjonen har glede av de!

Gledelig jul og ønsker om alt godt for 2023!