Nyhetsbrev nr. 9, 2022

NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MULTIPPEL SKLEROSE  NORSK MS-REGISTER OG BIOBANK

Publisert 07.12.2022
Gamle Hovedbygning

Råd om behandling med nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) av voksne med multippel sklerose med positiv test for SARS-CoV-2 og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom

Fra 8. desember vil det antivirale legemiddelet nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) være tilgjengelig på blå resept.

Det anbefales sterk prioritering av Paxlovid da tilgangen er lav og prisen høy gitt hvor mange som må behandles for å vise nytte. Det anbefales derfor kun brukt til pasienter med høyest risiko og antatt nytte av behandlingen. Behandling med Paxlovid vil derfor ikke være aktuell for de fleste personer med MS som får koronasykdom. Forskrivning av medikamentet skal foretas av fastlege i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. 

 Behandling med Paxlovid kan være aktuelt for de med påvist koronasykdom og MS som har minst to av følgende risikofaktorer:

  • Er behandlet med anti-CD20 terapi (f.eks. rituksimab, okrelizumab, ofatumumab) i løpet av de siste 12 månedene
  • Er behandlet med høydose steroider (metylprednisolon i forbindelse med MS-attakk) i løpet av de siste 4 ukene
  • Alder over 65
  • Medisinsk uførhet (EDSS > 3)
  • Annen kronisk sykdom som medfører økt risiko for alvorlig covid-19 (f.eks. diabetes mellitus, alvorlig overvekt, alvorlig lungesykdom eller aktiv kreftsykdom)
  • Uvaksinert eller mottok siste koronavaksine > 6 mnd. siden

 

Paxlovid bør vurderes til alle over 80 år med positiv test for SARS-CoV-2.

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig og fortrinnsvis innen 5 dager etter symptomdebut. Positiv selvtest og vurdering av fastlege er tilstrekkelig for oppstart av behandling, men diagnosen bør bekreftes med PCR-test eller antigen hurtigtest tatt i helsetjenesten. På grunn av interaksjonsproblematikk mellom ritonavir og mange vanlige legemidler må det gjøres en fullstendig gjennomgang av alle legemidler i bruk, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk.


For mer informasjon, se helsedirektoratets nettsider
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/legemiddelbehandling-behandling-av-covid-19#behandling-med-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-bor-vurderes-for-voksne-med-positiv-test-for-sars-cov-2-og-hoy-risiko-for-a-utvikle-alvorlig-sykdom-praktisk


Ta kontakt med oss via epost (makoni@ous-hf.no) eller NevroVAX studietelefon (988 67 505) dersom du lurer på noe.

 

På vegne av NevroVAX styringsgruppe og Nasjonal kompetansetjeneste for MS,

Marton König, Åslaug Rudjord Lorentzen, Elisabeth Gulowsen Celius, Elisabeth Farbu, Øivind Torkildsen, Trygve Holmøy, Lars Bø og Gro Owren Nygaard