Pasientinformasjon: Nye rutiner ved apotek for utlevering av Medroltabletter ved MS attakker

Nye rutiner ved apotek for utlevering av Medroltabletter i forbindelse med behandling av MS attakker, gjeldende fra og med 01.01.18

Randi Haugstad
Publisert 01.06.2018

​Når en lege skriver ut Medroltabletter på 100 mg tabletter som skal brukes til behandling av MS attakker, (1200 mg daglig i 5 dager), blir det søkt om refusjon fra HELFO på denne doseringen da denne ikke er «standard» til bruk ellers.  Dette gjør legen rutinemessig samtidig med at den blå resepten på medisinen skrives.

Tidligere kunne sykehusapoteket levere ut Medroltabletter på 100 mg, på det som ble kaldt «En måneds regel». Dvs. at da var tablettene forhåndsgodkjent av HELFO, og pasientene betalte kun egenandelen på 520 kroner.

Den samme prosedyren vedrørende reseptskriving gjøres i dag, men forskjellen er at fra og med 01.01.18 må pasientene betale hele beløpet behandlingen koster inkludert egenandel (ca. 2500 kr). Dette gjelder ved utlevering fra alle apotek. Man får da en detaljert kvittering fra apoteket på dette beløpet. Denne kvitteringen bør også helst signeres av apotekpersonalet. TA GODT VARE PÅ KVITTERINGEN!

Når brevet fra HELFO kommer med bekreftelse om at Medroltablettene er godkjent for den som medisinen er skrevet ut til, skal den detaljerte kvitteringen fra apoteket sendes til HELFO (adressen står på brevet). Da vil man få tilbakebetalt utlegget, bortsett fra egenandelen som i dag er på kr 520. 

Det er dessverre en stor sum den enkelte selv må legge ut, og sykehusapoteket ved Haukeland universitetssykehus har klaget på at endringen er gjort med håp om at rutinene endres tilbake til slik de var tidligere.