Pilotstudie på stamcellebehandling mot multippel sklerose (MS) er publisert

Studien har fulgt opp alle pasienter som ble behandlet med stamcellebehandling mot aggressiv MS ved Haukeland Universitetssykehus i perioden 2015 til 2018.

Øivind Grytten Torkildsen
Publisert 18.12.2019
Sist oppdatert 26.08.2023

Formålet med stamcellebehandling er å restarte immunforsvaret. Man henter ut stamceller fra kroppen til pasienten, for deretter å gi en cellegift som slår ut immunsystemet. Deretter blir stamcellene transplantert tilbake, slik at immunsystemet bygges opp på ny. Stamcellebehandling har vist lovende resultater, men det er fortsatt behov for mer effekt-  og sikkerhetsdata.

I vår studie ble totalt 30 pasienter (23 kvinner og 7 menn) fulgt opp i gjennomsnitt 26 måneder hver etter behandlingen. Alle pasienten hadde aggressiv MS og hadde hatt minst to attakker mens de allerede stod på en MS-terapi før de ble behandlet.

Av de behandlede pasientene, fikk 25 av 30 (83%) ingen tegn til sykdomsaktivitet i observasjonsperioden etterpå. Det vil si at de verken hadde nye attakker, MR-aktivitet eller funksjonsforverring. Av disse hadde 13 (43%) bedring i funksjonsnivå etter behandlingen. På behandlingstidspunktet var det kun en av pasientene (3%) som var i fulltidsarbeid, mens 10 pasienter (33%) klarte å arbeide fulltid etter gjennomført behandling.

Det var ingen alvorlige komplikasjoner hos de behandlede pasientene, men 5 (17%) ble diagnostisert med autoimmun thyroiditt (stoffskiftesykdom) etter behandlingen og 10 (43%) av kvinnene hadde tap av menstruasjon i over 12 måneder.

Konklusjon:
Vi konkluderer med at stamcellebehandling er en effektiv og sikker behandling mot MS. Det vanligste langtidsproblemet er vedvarende tap av menstruasjon.

Vi utfører for tiden en stor multisenterstudie på stamcellebehandling mot MS. Studien har navnet RAM-MS, og du kan lese mer om studien på følgende nettside:  www.ram-ms.no. I studien sammenlikner vi stamcellebehandling med de mest effektive medisinene mot MS. Resultatene fra denne studien vil sannsynligvis avgjøre om stamcellebehandling vil bli tilgjengelig som en standardbehandling mot MS i Norge.  

Lenke:

Kvistad SAS, Lehmann AK, Trovik LH, Kristoffersen EK, Bø L, Myhr KM, Torkildsen Ø. Safety and efficacy of autologous hematopoietic stem cell transplantation for multiple sclerosis in Norway.Mult Scler. 2019 Dec 13:1352458519893926. doi: 10.1177/1352458519893926. [Epub ahead of print]