Postdoktorer

8[1].jpg

Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

Telefon: 55 97 55 03

E-post: nina.grytten@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Epidemiologi, komorbiditet ​og overlevelse.


Portrett Christopher Elnan Kvistad. Foto

Telefon: 55 97 50 00/ 924 22 048

E-post: christopher.elnan.kvistad@helse-bergen.no

Forskningsinteresser: Regenerativ stamcellebehandling ved MS​

Sist oppdatert 16.11.2021