PROBE gruppen, UiB

Frode Berven

Frode Berven

Professor

telefon: 55 58 67 43

E-post: frode.berven@biomed.uib.no

Forskningsintresser: Kvantitativ proteomikk

Avdelingsingeniør bioinformatikk

E-post: Yehia.Farag@uib.no


Stipendiat

Telefon: 909 53 623

E-post: Ragnhild.Lereim@uib.no


Sist oppdatert 05.02.2018