Spørreundersøkelser om koronaepidemien og MS

Publisert 11.06.2021
Sist oppdatert 07.06.2023

​Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) har ansvaret i Norge for en internasjonal spørreundersøkelse knyttet til koronapandemien. I Norge gjennomføres studien i samarbeid med Nordlandssykehuset HF og Nord Universitet i Bodø. Initiativet til studien kommer fra den europeiske organisasjonen "Rehabilitation in MS (RIMS) – European network for best practice and research". Norsk prosjektleder er fysioterapeut, PhD Tori Smedal.

Det gjennomføres nå to spørreundersøkelser, en for personer med MS og en for fysioterapeuter. I den første ønsker vi å finne ut om, og eventuelt hvordan, pandemien har virket inn på fysisk aktivitet hos personer med MS. I den andre vil vi se mer på fysioterapitilbudet til personer med MS i forbindelse med pandemien.

I forbindelse med denne studien har vi fått etablert en helt ny løsning for rekruttering av personer med MS gjennom Norsk MS-register og biobank. Vi er glade for å ha fått på plass denne løsningen, som kan bidra til økt nytte av MS-registeret. Et utvalg av de som er registrert i registeret vil derfor i disse dager vil få en forespørsel gjennom Helsenorge.no eller Digipost med spørsmål om de er villige til å delta i spørreundersøkelsen.

Vi håper at så mange som mulig av dere som mottar en henvendelsen om å delta i en av de to spørreundersøkelsene, vil ta dere tid til å svare – og dermed bidra til økt kunnskap innen et viktig og aktuelt område.