Stamcellebehandling for MS i utlandet

Spørreundersøkelsen for personer med MS som har fått stamcellebehandling i utlandet er nå avsluttet.

Publisert 25.11.2016
Sist oppdatert 08.01.2018
Stetoskop på verdenskart. Grafisk illustrasjon

Mer informasjon om studien (pdf)

Kontaktinformasjon

Stig Wergeland
Lege / postdoktor
Nasjonal kompetansetjeneste for MS
Nevrologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus
5021 BERGEN

E-post: stig.wergeland@helse-bergen.no