Studien av stamcellebehandling ved MS er i gang ved Haukeland Universitetssykehus (NRK)

Publisert 25.05.2018

Les om NRKs reportasje om Stamcellestudien ved Haukeland Universitessykehus publisert 24.05.2018:

Forsking på Hanne gir nytt håp til MS- pasientar

Les også om studien på RAM-MS egne nettsider:

www.ram-ms.no