Varsel om mangel på Questran (kolestyramin) som brukes ved utvasking av Aubagio

OBS Legemiddelverket har varsel om mangel på Questran (kolestyramin) som brukes ved utvasking av Aubagio.

Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 07.06.2023

Avdelinger som starter opp med Aubagio jevnlig bes om å ha et lite lager i beredskap (100 pakker a 4g), slik at en akutt utvasking kan gjennomføres. Dette gjelder spesielt graviditet under pågående behandling eller alvorlige bivirkninger. 
Lenke til legemiddelverket her (https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-questran)