Visjon

Kompetansetjenestens visjon er å sikre best mulig behandling og omsorg til alle pasienter med MS, uavhengig av geografisk tilhørighet.

​En nasjonal medisinsk kompetansetjeneste skal sikre nasjonal kompetansebygging og kompetansespredning innanfor sitt spesifikke fagområde og skal etablere nødvendige nasjonale faglige standarder.

Viktige oppgaver for å innfri dette er forskningsvirksomhet, fagutvikling, undervisning, rettledning og rådgiving i tillegg til å gjøre informasjon tilgjengelig for publikum.

Sist oppdatert 19.09.2017