Vitamin D-kalkulator: Beregn ditt vitamin D-nivå

Studier viser at lave nivåer av vitamin D tidlig i livet kan være en av flere risikofaktorer for å utvikle multippel sklerose (MS) og for sykdomsaktiviteten målt ved MR.

​​Vitamin D kalkulatoren er et verktøy som legen kan bruke for å hjelpe deg til å justere vitamin D-nivået hele året, ved en enkelt måling.
  
Her kan din lege beregne ditt vitamin D- nivå
 

Hovedkilden til vitamin D er sollys på bar hud, men man kan også påvirke vitamin D nivået gjennom mat og drikke. Etter sju minutters soling av hele kroppen blir det generert 1000 internasjonale enheter vitamin D, tilsvarende 50 trankapsler, eller 25 vanlige vitamin D tabletter.

Fra oktober til mars står imidlertid sola så lavt på himmelen at det ikke syntetiseres noe vitamin D på våre breddegrader. Dette fører til at vitamin D nivået svinger, og målinger må derfor tolkes ut fra årstiden.

Ved MS er det vist at nivåer rundt 100 nmol/L beskytter friske mot å få sykdommen og, pasienter mot sykdomsaktivitet (1,2). Vitamin D-forgiftning kan forekomme ved overdrevent peroralt inntak ved serumverdier over 375 nmol/L. 

Basert på data nylig publisert i en norsk studie har forfatterne laget en statistisk modell over årstidsvariasjonen av 25-hydroksyvitamin D, som best reflekterer kroppens vitamin D status (3). 

Ved å taste inn måned og verdi for den aktuelle målingen, vil kalkulatoren beregne vitamin D nivået gjennom resten av året. 
 
Kalkulatoren viser også et prediksjonsintervall som er en estimat på intervall hvor de nye observasjoner skal befinne seg med 95% sannsynlighet, gitt den observerte verdien.


Sist oppdatert 29.12.2022