Kan endring i turnusplan påvirke hyppighet av hodepine hos sykepleiere?

Har endring av antall nattevakter og quick returns effekt på redusert hyppighet av hodepine hos norske sykepleiere?

Publisert 14.03.2024
Sist oppdatert 15.03.2024

Forskere har i denne longitudinelle studien undersøkt om endring av turnusplan var relatert til endringer i forekomst av hodepine blant 1104 norske sykepleiere. Studiedeltagerne svarte på spørreskjemaer i 2014 og 2017 om turnusplan (kun dag, skiftarbeid uten natt og skiftarbeid med natt), antall nattskift, antall quick returns samt validerte skjema for ulike hodepinediagnoser. Resultatene viste at reduksjon av nattevakter og quick returns var assosiert med mindre hodepine.

Stidien er publisert i  Occupational and Environmental Medicine  

Changes in work schedule affect headache frequency among Norwegian nurses: a 3-year-follow-up study