Tidsskriftet SØVN

Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag.

Et abonnement er gratis og en kan få tilsendt tidsskriftet i trykt- eller digitalt format ved å henvende seg til  sovno@helse-bergen.no. Første utgave av SØVN ble utgitt våren 2009. 

 

SØVN er et nivå 1-tidsskrift som har som mål å publisere artikler av høy kvalitet. Vi ønsker originalartikler, oversiktsartikler, diskusjonsartikler som alle blir fagfellvurdert og gir publikasjonspoeng, men også litteraturstudier, fagartikler, presentasjon av prosjekt, debattstoff og kommentarer som bidrar med ny eller videreutviklet kunnskap innen søvnmedisin.

Ønsker du å publisere i SØVN? Informasjon om format og struktur finner du i forfatterveiledningen.

 

Siste utgave av tidsskriftet SØVN

 

Et nærbilde av hender som løfter hendene
SØVN 2023 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese en artikkel om betydningen av lys for helse, trivsel og læring hos skoleelever, og en artikkel om søvn og hjernefunksjon.

Du finner også resultatene fra en undersøkelse der man testet søvnkunnskap blant norske leger og helsepersonell før og etter et søvnkurs.  

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere utgaver av tidsskriftet SØVN

 

Tekst
SØVN 2023 nr. 1

 

Denne utgaven av SØVN inneholder en nasjonal anbefaling for utredning og behandling av døgnrytmelidelser, en artikkel om søvnforstyrrelser og hypnotikabruk, og en artikkel om obstruktiv søvnapné.

I tillegg kan du lese om innovasjonsprosjektet WondRest, der målet var å utvikle et konsept for seng med halvvert miljøavtrykk.

 

 

 

 

 

 

En kvinne som ligger på en seng
SØVN 2022 nr. 2
 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om døgnrytmelidelser og om sammenhengen mellom søvn og migrene.

Utgaven inneholder også to artikler om søvnapné, den ene om sekundærdiagnostikk og persontilpasset behandling, den andre om et doktorgradsprosjekt basert på Register for søvnforstyrrelser.

 

 

 

 

 

 

En klokke på et bord
SØVN 2022 nr. 1
 

Denne utgaven av SØVN inneholder blant annet en artikkel om søvn hos ungdom og en artikkel om insomni - den vanligste søvnlidelsen.

Her finner du også en artikkel om helautomatisk måling og behandling av søvn i Trondheim.

 

 

 

 

 

 

Tekst
SØVN 2021 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese en artikkel om søvn gjennom livsløpet og en artikkel om søvn under koronapandemien.

Du kan også lese om nattlig hjernevask og søvnregulering

 

 

 

 

 

 

 

Nettsted
SØVN 2021 nr.1

 

Denne utgaven av SØVN inneholder en artikkel om søvn, rus og psykiske lidelser og en artikkel om søvn og fungering hos skoleansatte under koronapandemien.

I tillegg kan du lese om søvnskolen ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk i Bergen.

 

 

 

 

 

 

 

En person som ligger på en sofa
SØVN 2020 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om søvn og søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom og om konsekvenser av "quick returns" (kort intervall mellom arbeidsvakter).

Du kan også lese om sammenhengen mellom søvn og fedme hos barn og ungdom.

 

 

 

 

 

 

 

En løve som ligger på en stein
SØVN 2020 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om søvn og stress hos idrettsutøvere og om søvn i dyrenes verden.

Du finner også en kunnskapsbasert retningslinje for oppstart og oppfølging av CPAP-behandling.

 

 

 

 

 

 

 

Kvinne som strekker seg
SØVN 2019 nr. 2

 

Denne utgaven av SØVN inneholder en artikkel om søvn og smerte hos mennesker med demens, og en artikkel om lysbehandling i den samme pasientgruppen.

I tillegg kan du lese om hvorfor vi gjesper, samt en evalueringer av årets nasjonale søvnkonferanse og tidsskriftet SØVN

 

 

 

 

 

 

En kvinne står foran en gardin
SØVN 2019 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om bruk av blåbølge-blokkert lys i behandling av psykiske lidelser og om søvnmåling ved hjelp av radar-teknologi.

I tillegg finner du en anbefaling for utførelse av objektive søvnundersøkelser, samt en artikkel som fokuserer på søvnregistreringer hos barn

 

 

 

 

 

 

En hånd som holder en mobiltelefon
SØVN 2018 nr. 2

 

Denne utgaven av SØVN inneholder blant annet en artikkel om ernæring og søvn, en artikkel som beskriver søvnvaner hos norske ungdommer, og en artikkel som diskuterer lysbehandling av nattarbeidere.

Du kan også lese om prosjektet tidlig trygg i Trondheim.

 

 

 

 

 

 

Kvinne som gjesper
SØVN 2018 nr. 1

 

Denne utgaven av SØVN inneholder en anbefaling for håndtering av helsekrav til førerkort og en anbefaling for utredning og behandling av insomni.

I tillegg kan du lese mer om sommertid, og om søvnvaner før og nå

 

 

 

 

 

 

 

 

Høstfargede trær og bakken dekket av snø
SØVN 2017 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om lys til vintertrøtte i Helse Bergen, søvn hos sykehjemsbeboere og søvn hos gravide.

Du kan også lese om Nordisk søvnkonferanse i Tallinn.

 

 

 

 

 

 

 

Silhuett av kvinne i motlys
SØVN 2017 nr. 1

 

Denne utgaven av SØVN inneholder artikler om smarte lyssystemer, om søvnkunnskap hos helsepersonel og om hvorvidt månen påvirker søvnen vår.

I tillegg inneholder utgaven en beskrivelse av søvnkonferansen ZZZ.

 

 

 

 

 

 

 

Ledninger i ulike farger
SØVN 2016 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese en artikkel om søvn og smerte og en artikkel om skiftarbeid og helse.

Du kan også lese om skåring av respiratoriske hendelser under søvn.

 

 

 

 

 

 

 

Kvinne i anorakk ser mot solen
SØVN 2016 nr. 1

 

​​Denne utgaven av SØVN inneholder artikler om årstidsvariasjon i søvn i Tromsø og endringer i hjernen ved våkenhet og søvn.

Den inneholder også en artikkel om apnéskinnebehandling av snorking og søvnapne, og en en beskrivelse av Mary Carskadon (kjent ungdomssøvnforsker) sitt besøk i Bergen.

 

 

 

 

 

 

Seng med nettbrett i
SØVN 2015 nr. 2

 

I denne utgaven av søvn kan du lese om selvhjelpsmedium i behandling av insomni, og om diagnostisering og behandling av restless legs.

Du kan også lese om diagnosekriterier for døgnrytmeforstyrrelser, og om vanskelig morgenoppvåkning ved forsinket søvnfasesyndrom.

 

 

 

 

 

 

Et spedbarn og en kvinne liggende
SØVN 2015 nr. 1

 

I denne utgaven av tidsskriftet søvn kan du lese om søvn og psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Du kan også lese om idrettsprestasjoner og søvn, og en oppsummering av diagnosekriterier for søvnsykdommer.

 

 

 

 

 

 

 

En jente og en sommerfugl
SØVN 2014 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN finner du artikler om depresjon​ og søvn, og om søvn og aldring. 

Du finner også en artikkel om drømmer, og om behandling av søvnapné.

 

 

 

 

 

 

 

Nattehimmel med nymåne
SØVN 2013 nr. 2

 

I dette nummeret av SØVN kan du lese om søvnvansker hos barn med AD/HD og om nasjonale retningslinjer for narkolepsi.

Du kan også lese reportasjen "En natt på søvnlaboratoriet", og du kan lese om søvnsenteret for barn og voksne ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

 

 

 

 

 

 

En kvinne som holder en baby
SØVN 2013 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese en debatt om behandling av søvnproblemer hos barn, og du kan lese om normal hjerneutvikling.

Du kan også lese om forskjellen på søvnighet, tretthet og utmattelse, og forekomst av søvnlidelser i Norge.

 

 

 

 

 

 

Et par barn som ser på en bærbar datamaskin
SØVN 2012 nr. 2

 

I dette nummeret av SØVN kan du lese om søvnmangel, elektroniske søvntyver og om sammenhengen mellom lite søvn og overvekt hos barn.

Du kan også lese om obstruktiv søvnapné ved sykelig overvekt, og om en interaktiv spørreundersøkelse om søvn på nett. 

 

 

 

 

 

 

En mann som sover
SØVN 2012 nr. 1

 

Denne utgaven av SØVN inneholder artikler om søvnvansker og hva det koster samfunnet, om medikamentell behandling og om søvn ved Parkinson sykdom.

Du kan også lese om personlighet og søvnbehov og om sammenhengen mellm insomni og hjerteinfarkt. 

 

 

 

 

 

 

En person som ligger i en seng
SØVN 2011 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om søvn etter traumatiske hendelser og søvnforstyrrelser etter seksuelle overgrep. Du kan også lese om serotonin og søvn.

I tillegg finner du artikler om opprettelsen av Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, om pustestopp under søvn og om søvnapné sett fra øre-nese-hals-legens ståsted.

 

 

 

 

 

En person som ligger på en seng
SØVN 2011 nr. 1

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om søvnsykdommer ved ADHD.

Du kan også lese om hvordan man måler søvn subjektivt og objektivt, og om hvordan man måler respirasjonsforstyrrelser under søvn.

I tillegg kan du lese to artikler om barn og søvn: hvordan lære barnet å sovne selv, og hva man kan gjøre når barnet ikke sover.

 

 

 

 

 

En person som ligger i en seng
SØVN 2010 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese mer om temaet søvn ved psykiske lidelser.

Dette inkluderer en artikkel om søvn ved bipolar lidelse, en artikkel om søvn i barne- og ungdomspsykiatrien og en artikkel om søvnplager og psykiske lidelser i eldre år.

I tillegg finner du en artikkel om dyremodeller for søvn og stress, og en artikkel om søvnvansker i mørketiden i Nord-Norge.

 

 

 

 

 

Mann med hodet på en bærbar datamaskin
SØVN 2010 nr. 1

 

I dette nummeret av tidsskriftet SØVN kan du lese både om parasomnier og om hypersomnier. 

I tillegg kan du lese om helsekonsekvenser ved nattarbeid.

 

 

 

 

 

 

 

En mann som holder en baby
SØVN 2009 nr. 2

 

I denne utgaven av SØVN kan du lese om søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og om søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser.

Du kan også lese om hvordan vi påvirkes av årstidene.

 

 

 

 

 

 

 

Person med lukkede øyne
SØVN 2009 nr. 1

 

I denne aller første utgaven av tidsskriftet SØVN kan du lese mer om insomni og døgnrytmeforstyrrelser.

I tillegg kan du lese om hvorfor kroppen trenger søvn, og om hvordan takle skiftarbeid.

 

 

 

 

​​​


Sist oppdatert 21.02.2024