Akutt intermitterende porfyri - AIP

Akutt intermitterende porfyri (AIP) er en sjelden arvelig sykdom der pasienten kan få akutte anfall utløst av ulike utløsende faktorer.

​Under finner du diag​nosespesifikk informasjon rettet mot både helsepersonell, pasienter og pårørende.​​

Helsepersonell

Informasjon om AIP rettet mot helsepersonell
Helsepersonell
En mann og en kvinne som ser på en dataskjerm

Pasienter og pårørende

Informasjon om AIP rettet mot pasienter og pårørende
Pasienter og pårørende
En mann og en kvinne som ser på en dataskjerm
Sist oppdatert 18.01.2017