Akutt porfyri og bruk av prevensjonsmidler

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har laget en oversikt over hvilke prevensjonsmidler som er trygge, mindre trygge og utrygge til bruk for personer med en akutt porfyrisykdom (AIP, PV og HCP), og samlet dette i et anbefalingsskriv.

Kvinnelige kjønnshormon

Det er kjent at kvinnelige kjønnshormoner påvirker akutt porfyrisykdom. Både naturlige svingninger i hormonmengden i løpet av menstruasjonssyklus, og bruk av hormonelle prevensjonsmidler kan utløse akutte porfyrianfall hos personer som er arvelig disponert for en av de akutte porfyrisykdommene (AIP, PV og HCP).  
 

Trygghetsklassifisering av prevensjonsmidler

Lege og farmasøyt ved NAPOS har gått igjennom prevensjonsmidlene som finnes på det norske markedet og sett på hvilke som har potensiale for å utløse porfyrianfall og hvilke som kan ha en tryggere profil.

Prevensjonsmidler uten kjønnshormoner, som kondom og kobberspiral er blant midlene som er helt trygge og dermed førstevalg som prevensjon ved akutt porfyri. 

Ved bruk av prevensjonsmidler med kjønnshormoner må man være klar over at risikoen for å få utløst et akutt porfyrianfall øker. 

   
 Trygghetsklassifisering av prevensjonsmidler til bruk for personer med en akutt porfyri

Trygghetsklassifisering av prevensjonsmiddel 2015.jpg


 

Nye anbefalinger

Basert på gjennomgangen av litteratur og trygghetsklassifiseringen av de hormonelle prevensjonsmidlene er det utarbeidet et eget skriv med anbefalinger om bruk av prevensjonsmidler. Der blir det også gitt konkrete råd om hvordan legen bør følge opp pasienten dersom vedkommende ønsker å prøve ut prevensjonsmidler med kjønnshormoner. 
 

Lenke til anbefalingsskriv: Akutt porfyri: Bruk av prevensjonsmidler   

  

Noe du lurer på? Ta kontakt!

Både leger og pasienter som trenger veiledning angående porfyrisykdom og bruk av hormonelle prevensjonsmidler kan ringe NAPOS på telefon 55 97 71 30.

Sist oppdatert 14.09.2016