Ansatte

Ansatte ved NAPOS og Norsk porfyriregister

 • Aasne Karine Aarsand  - Leder ved NAPOS og overlege MBF, Haukeland universitetssjukehus

 • Sverre Sandberg - Overlege ved NAPOS, Haukeland universitetssjukehus
 • Vegar Engeland Haugen, Lege ved NAPOS og MBF, Haukeland universitetssjukehus
 • Solveig Bergliot Glad - Overlege ved NAPOS, Haukeland universitetssjukehus
 • Øyvind Skadberg - Lege ved NAPOS og avdelingsoverlege, Avd. for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssykehus
 • Magne Rekdal - Lege/spesialrådgiver ved NAPOS, Haukeland universitetssjukehus. 

 • Ellen Valberg - Kontorleder
 • Janice Andersen - Genetisk veileder
 • Marte Høvik Hammersland - Genetisk veileder / prosjektmedarbeider
 • Irene L. Duinker - Kunnskapskoordinator
 • Linda Eirin Gilleshammer - Farmasøyt

 • Egil Støle - Spesialkonsulent
 • Jørild Haugen Villanger - Prosjektkonsulent
 • Åshild Rostad Enes - Prosjektkonsulent / sykepleier
 • ​Maja Strand - Prosjektmedarbeider / sykepleier
 • Helene Bustad Johannessen - Prosjektmedarbeider / bioingeniør
 • Carl Baravelli - Prosjektmedarbeider
Sist oppdatert 20.06.2024