Årsrapport

NAPOS er organisert under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og rapporterer fra 2013 om aktiviteten ved senteret til denne nasjonale enheten.

​Du kan finne den årlige aktivitetsrapporten for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) her:


Sist oppdatert 17.03.2023