EPP -tilrettelegging i barnehage, skole og høyere utdanning

Elev i klasserom

Vinduer som slipper inn direkte sollys eller sterkt dagslys kan gi smerter for personer med EPP.

Personer som har EPP kan ha behov for å beskytte seg mot direkte sollys og sterkt dagslys, både inne og ute, hele livet. Det er derfor viktig at alle utdanningsinstitusjoner legger til rette for trygge opplæringsarenaer både innendørs og utendørs fra barna er små til de er ferdig utdannet.
 
Det er viktig at barnehage- og skolepersonell kjenner til hvilke begrensninger disse barna har, slik at barna ikke unødig utsettes for situasjoner som kan gi sterke smerter. Det å ha et barn med denne diagnosen i sin barnehage eller skole vil ofte kreve tilrettelegging i form av lysbeskyttende tiltak både inne og ute. Barn i barnehage og småskolen vil også trenge ekstra tilsyn og hjelp til riktig bekledning i utetiden.
 
Ungdom og unge voksne har i større grad kontroll over egen situasjon, men kan ha behov for tilrettelegging med tanke på lysforhold på skole/studiested, tilrettelegging av gymtimer og transport.
 
Aktuelle tilretteleggingstiltak:

Videregående skoleHøyere utdanning 

Sist oppdatert 18.03.2024