Forskning og utvikling

NAPOS driver forskning og fagutvikling innen porfyrisykdommer. Vi samarbeider med andre forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt og vi legger til rette for ulike bachelor-, master- og PhD-oppgaver.

NAPOS sine hovedforskningsområder:

  • Å leve med en porfyrisykdom
  • Utvikle og kvalitetssikre diagnostiske metoder
  • Utvikling av nye behandlingsmetoder
  • Registerforskning
  • Lysbeskyttelse
  • Legemidler og porfyri 

     

Ønsker du å ta bachelor-, master- eller PhD-grad ved NAPOS?

NAPOS kan tilby spennende forskningsprosjekter innen våre fagfelt. Ta kontakt på telefon: 55 97 31 70 eller per e-post porfyri@helse-bergen.no dersom du er interessert i å ta en bachelor-, master eller PhD-oppgave innen temaet porfyrisykdommer. 

Clinical long-term consequences of acute hepatic porphyria and porphyria cutanea tarda (2019)
Carl Michael Baravelli - forsker og prosjektmedarbeider

Characterization of Hydroxymethylbilane Synthase and Pharmacological Chaperone Treatment for Acute Intermittent Porphyria (2016)
Helene Bustad Johannessen - forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

A patient-oriented perspective on porphyria. Psychosocial and health-related challenges of acute intermittent porphyria and porphyria cutanea tarda (2016)
Janice Andersen - genetisk veileder ved NAPOS

Diagnosing and monitoring the porphyrias  (2012)
Aasne K. Aarsand – dr. med og overlege ved NAPOS og Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland universitetssykehus

Studies on Red Blood Cells in Erythropoietic Protoporphyria (1993)
Atle Brun – overlege NAPOS, Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Porphyrin-induced photodamage at the cellular and the sub- cellular level (1982)
Sverre Sandberg – overlege og professor, leder av NAPOS

 
Masteroppgave i helsefag, studieretning radiograf/bioingeniør - Line Lerpold Andersen

Å leve med erytropoietisk protoporfyri (EPP) (2019)
Masteroppgave i genetisk veiledning - Siren Kvamme

Use of market ready light dosimeters for patients with erythropoietic protoporphyria disorder (2017)
Masteroppgave i fysikk - Svein Nedrebø jr.

Primary liver cancer and other malignancies associated with acute hepatic porphyria: A Norwegian population based cohort study (2014)
Masteroppgave statistikk - Carl Baravelli

Å leve med Akutt Intermitterende Porfyri: Mestringsforventning, livsstilsendring og genetisk veiledning (2013)
Masteroppgave genetisk veiledning - Marte Høvik Hammersland

Nytteverdi av genetiske veiledningssamtaler ved porfyri (2011)
Masteroppgave genetisk veiledning - Birte Lundhaug

Akutt intermitterende porfyri: Kartlegging av funksjonelle og termodynamiske eigenskapar til hydroksymetylbilan syntase og utvalte mutantar (2011)
Masteroppgave bio- og kjemiingeniørfag - Eva Rønneset

Legemidler og porfyri. Rapportering av legemiddelbruk hos pasienter med akutt porfyrisykdom (2010)
Masteroppgave farmasi - Linda Gilleshammer

Legemidler og porfyri. Utvikling av et system for innhenting av farmakologisk informasjon fra legemiddelprodusenter (2010)
Masteroppgave farmasi - Marianne Klausen

Legemidler og akutte porfyrisykdommer - Medikamentbruk hos norske pasienter med akutt intermitterende porfyri (2010)
Særoppgave legestudiet - Marianne Handeland og Sofie Hagen

In vitro model for testing the protective effect of different light filters meant for ameliorating phototoxic skin symptoms in patients with Erythropoietic Protoporpyria (2009)
Særoppgave legestudiet - Nirthiga Srikanthan

Å være forberedt, men forberedt på hva? (2003)
Hovedfagsoppgave genetisk veiledning - Siv Tønder

Utvikling av nye behandlinger for akutt intermitterende porfyri (2016)
Bacheloroppgave innen bio- og kjemiingeniørfag
Marclene Vidal Alves, Monia Christin Melbø og Bernt Ove Tharaldsen

Karakterisering av GFP-merket hydroksymetylbilan syntase (HMBS) i HepG2-celler (2015)
Bacheloroppgave innen bio- og kjemiingeniørfag
Marit R. Kvamme, Susann S. Nybjørk, Tonje M. Røssland og Ingvild F. Sortland

Karakterisering av enzymet hydroksymetylbilan syntase (HMBS) og HMBS mutanter (2014)
Bacheloroppgave innen bio- og kjemiingeniørfag
Petter Dagestad, Maja Stojkovic og Lars J. Sverkeli

Karakterisering av enzymet hydroxymetylbilan syntase (HMBS) og sykdomsmutanter (2013)
Bacheloroppgave innen bio- og kjemiingeniørfag
Alba Kaci, Pia Øfjord Ramsli og Sølvi K Ø Hareide

Sist oppdatert 15.04.2024