Gul solfilm: Reflectiv 61011 Yellow

Ved bruk av en gul solfilm kalt Reflectiv 61011 Yellow, er det mulig å filtrere bort mesteparten av det blåfiolette lyset som er skadelig ved de lysømfintlige porfyrisykdommene EPP, HEP og CEP. De vanligste bruksområdene er på vindu i bil og på ansiktsvisir, men den har også andre bruksområder.

En bil med en person i et plagg oppå

​Reflectiv 61011 Yellow filtrerer bort de skadelige strålene

Det er stort sett bare en del av lysets spekter som forårsaker symptomer og skader i huden hos personer med de lysømfintlige porfyrisykdommene EPP, HEP og CEP. Dette er lys med bølgelengde mellom 350–450 nm, det vil si lys med fiolett/blåfiolett farge.
 
NAPOS har testet ut flere lysfiltre og funnet at en guloransje gjennomskinnelig solfilm, kalt Reflectiv 61011 Yellow, er mest effektiv. Den tar bort mesteparten av de skadelige stålene samtidig som den slipper gjennom mye annet lys (se figur). 
Gul solfilm bølgelengder.png.jpg

Figur: Blå strek viser bølgelengder som kan utløse symptomer ved EPP (mellom 350 og 450 nm, lyseblått område). Gul strek viser bølgelengder som slippes gjennom solfilmen Reflectiv 61011 Yellow. Ved å ikke slippe gjennom lys der protoporfyrin er mest påvirkelig (350 – 450 nm) vil den gule solfilmen kunne forebygge skader og smerter i huden.

​Montering og slitasje

Solfilmen er beregnet for permanent montering på glass og har en klebende overflate på den ene siden. 

Vindusruter i bil er et aktuelt bruksområde, men montering av film på vindusruter fremme i bilen er i utgangspunktet ikke lovlig. Personer med de lysømfintlige porfyrisykdommene EPP, HEP og CEP kan på medisinsk grunnlag søke Statens vegvesen om dispensasjon til å bruke solfilmen på sidevinduer fremme i bilen og deler av frontruten. NAPOS kan være behjelpelig med å skrive denne søknaden.

På bil og på å store vindusoverflater bør solfilmen monteres av fagfolk for å unngå ujevn overflate. 

Montering på ansiktsvisir kan man gjøre selv, men det kan være vanskelig å få en jevn overflate siden filmen er beregnet på glassmontering. NAPOS har laget en monteringsanvisning som kan sendes etter forespørsel.
 
Solfilmen vil slites over tid og må med jevne mellomrom byttes ut slik at beskyttelsen ikke blir forringet. Dette gjelder spesielt solfilm som er montert på bilvinduer som rulles opp og ned.​

Slik får du tak i Reflectiv 61011 Yellow

Du kan få tak i solfilmen via noen solskjermingsfirmaer, se liste over aktuelle firmaer under. Solfilmen selges på rull med dimensjonene 1.52 x 10 meter. 
 
Du kan søke om å få dekket innkjøp og montering av denne solfilmen på vindusruter i bil av NAV bilsenter. NAPOS kan være behjelpelig med søknad og erklæring som beskriver diagnose og behov. Les mer om hvordan du går frem her.
 
Dersom du har behov for mindre biter av denne solfilmen, til for eksempel ansiktsvisir, kan du kontakte NAPOS for å få tilsendt litt solfilm og monteringsanvisning. 
 

Kontaktinformasjon til firma som fører Reflectiv

Har Reflectiv 61011 Yellow i sortimentet: 
​Fører merkevaren Reflectiv, men har ikke Reflectiv 61011 i sortiment på nettsidene sine:
Du kan lese mer om dette produktet på produsentens nettside (engelsk): 
Sist oppdatert 08.05.2024