Prøvetaking og -innsending

Det er eget rekvisisjonsskjema for innsending av prøver til utredning og kontroll av porfyrisykdom. Kliniske opplysninger må oppgis.

Klikk på linken for å få lastet ned en utfyllbar pdf som du skriver ut og legger ved prøvene.

Prøv med en annen nettleser om du har problemer med å åpne skjema. 
Rekvirenter i Helse Vest som har IHR eller DIPS kan benytte elektronisk rekvirering.
 
 • Rekvirenter i primærhelsetjenesten kan gratis bestille pakke med alt nødvendig utstyr fra Analyseoversikten.no. Bestill i god tid før timen.
 • På grunn av kort holdbarhet må prøvene sendes med "Ekspress neste dag"​, fortrinnsvis mandag-torsdag.
 • Normal svartid er 3 uker. Ta kontakt ved behov for ØH-analysering.​
Ved spørsmål: Ring 55 97 31 70

Primærhelsetjenesten kan bestille alt nødvendig materiell som prøvetakingsrør, transporthylser, og frankerte konvolutter gratis på Analyseoversikten.no (se punkt 11). Bestill dette i god tid før pasienten har time. Ved behov for hjelp til bestilling ring NAPOS på tlf. 55 97 31 70.

Sykehus og spesialisthelsetjeneste skal selv bekoste forsendelse av prøver. Ta kontakt med eget laboratorium.

Alle porfyriprøver skal sendes med "Ekspress neste dag" på grunn av kort holdbarhet.

Prøver bør tas/sendes mandag – torsdag, da forsendelse på fredag/over helg vanskelig lar seg gjøre. Vanlige "Ekspress neste dag"-fraktetiketter gjelder kun mandag til torsdag.
Se frist for innlevering på nærmeste postmottak: www.posten.no/kart

Pakking av prøver
 • Merk prøvene med prøvedato, navn og personnummer direkte på prøveglasset
 • Beskytt prøvene mot lys (pakkes i aluminiumsfolie)
 • Legg prøvene i egnet transporthylse.
 • Legg ved rekvisisjonsskjema, utfylt med kliniske opplysninger
 • Bruk spesialkonvolutt merket: "UN 3373, Biologisk stoff, kategori B"
 • Bruk fraktetikett for "Ekspress neste dag"
 • Pakken skal leveres over skranke ved postkontor/post i butikk, dvs. ikke legges i postkasse.
Alle prøver sendes med "Ekspress neste dag"​ til:
Haukeland universitetssjukehus
Jonas Liesvei 91 B
Laboratoriebygget, varemottak
5021 BERGEN

Ved behov for å fryse prøver
Dersom forsendelse samme dag ikke lar seg gjøre, kan prøver fryses ved 20 grader og sendes frossent på tørris. Dersom frosne blodprøver skal sendes, sentrifuger et heparinglass ved 2000g i 10 minutter og frys ned plasma sammen med resten av prøvematerialet.

Ved utredning av porfyrisykdom må urin, feces og blod sendes inn sammen med kliniske opplysninger.

Prøvemateriale - utredning (alle diagnoser)
Urin og feces tas på prøveglass uten tilsetning, blod sendes usentrifugert.
 • 20 mL morgenurin
 • Feces-prøve (2 spiseskjeer)
 • 2 x 3 mL EDTA-blod
 • 4 mL heparinblod
NB! Alt prøvematerialet må merkes og beskyttes mot lys. Se eget avsnitt over for info om pakking og sending av prøver.

Ved utredning for akutt porfyrisykdom bør urinprøven fortrinnsvis tas mens pasienten er i symptomatisk fase. Bruk av metenaminhippurat (Hiprex) kan gi falskt lave analyseresultat av ALA og PBG i urin og må opplyses om i rekvisisjonsskjema, evt. seponeres senest tre dager før prøvetaking.

For mer informasjon om indikasjon og utredning, se: Utredning av porfyrisykdommer 

Det skal for alle diagnoser sendes inn prøver til porfyri-relaterte analyser ved årlig kontroll. I tillegg vil det være indisert å sende inn prøver ved forverring av symptomer eller eksponering for risikofaktorer.

Prøvemateriale - oppfølging ved kjent diagnose
Urin og feces tas på prøveglass uten tilsetning, blod sendes usentrifugert.

PCT: 20 mL morgenurin

AIP: 20 mL morgenurin
PV eller HCP: 20 mL morgenurin og 4 mL heparinblod
EPP: 3 mL EDTA-blod og 4 mL heparinblod
CEP eller HEP: 20 mL morgenurin, 2 spiseskjeer feces, 4 mL heparinblod og 3 mL EDTA blod

NB! Alt prøvematerialet må merkes og beskyttes mot lys. Se eget avsnitt over for info om pakking og sending av prøver. 

Bruk av metenaminhippurat (Hiprex) kan gi falskt lave analyseresultat ved akutt porfyrisykdom, og må seponeres seinest tre dager før prøvetaking, evt. må dette opplyses om i rekvisisjonsskjema.

Ved inneliggende pasient med spørsmål om akutt anfall, ta kontakt med NAPOS på 55 97 31 70 mandag-fredag mellom kl 08.00-16.00 for å diskutere evt. ØH-analyse. 

Sist oppdatert 05.04.2022