Porfyrisykdommer

Retningslinjer for behandling og oppfølging

NAPOS har retningslinjer for behandling og anbefalinger for regelmessig kontroll av porfyrisykdommene. Det er viktig å være klar over at de forskjellig porfyrisykdommene krever ulik behandling og oppfølging. For mer informasjon, velg aktuell diagnose under.

Det finnes i tillegg andre, ultrasjeldne porfyridiagnoser. For de fleste av disse finnes det få eller ingen pasienter i Norge, og det er derfor ikke utarbeidet egne behandlings- og oppfølgingsretningslinjer. Ta kontakt med NAPOS for veiledning dersom du har, eller mistenker du kan ha, en pasient med en ultrasjelden porfyridiagnose:

Sist oppdatert 18.05.2022