Undervisning om porfyrisykdommer på sykehus

Kunnskap- og kompetansespredning er en av kjerneoppgavene til NAPOS og vi tilbyr undervisning om porfyrisykdommer til sykehus/sykehusavdelinger over hele Norge.

Trenger din avdeling en oppdatering om porfyrisykdommer?
NAPOS har kapasitet til å foreta en til to utreiser i halvåret, og vi booker inn etter forespørsel. En lege fra kompetansesenteret vil da komme og holde en internundervisning på mellom 45 - 60 minutter. Ring NAPOS på til 55 97 31 70 eller send en e-post til porfyri@helse-bergen.no for å avtale undervisning ved ditt sykehus/avdeling.

Sist oppdatert 16.09.2016