Erytropoietisk protoporfyri (EPP)

Vaksine mot hepatitt A og B

Det anbefales at alle EPP pasienter vaksinerer seg mot hepatitt A og B for å forebygge ekstra belastning på lever og dermed redusere totalrisikoen for alvorlig leversvikt.

Leveraffeksjon ved EPP
EPP er primært en hudsykdom, men hos noen av pasientene (ca. 1/3) sees også varierende grad av leveraffeksjon. Dette fordi metabolitten protoporfyrin akkumulerer i leveren. 1-4 % av disse utvikler alvorlig leversvikt.

Når vaksinere?
Alle pasienter med EPP bør vaksineres ved diagnosetidspunktet. Barn bør vaksineres før de begynner i barnehage eller skole. Dersom vedkommende ikke er vaksinert bør vaksinering vurderes ved første anledning.

Anbefalt vaksine:
Bruk gjerne kombinasjonsvaksinene Twinrix Voksen eller Twinrix Paediatric (1-15 år).

Preeksponeringsimmunisering for hepatitt A og B er gratis for EPP pasienter

  • Blåresept skrives ut av fastlege/behandlende lege og sendes direkte til Folkehelseinstituttet (se adresse under). Lege må krysse av for refusjon etter paragraf 4, skrive diagnose på resepten, Erytropoietisk protoporfyri (E80.0) og referere til indikasjonsgruppe D (kronisk leversykdom). 
  • Folkehelsa må godkjenne søknaden (blåresepten) før de sender ut vaksinen.

Adresse til Folkehelseinstituttet:
Folkehelseinstituttet
Vaksineavdelingen
Postboks 4404 Nydalen
0403 OSLO 

Ved spørmål om EPP og vaksinering mot hepatitt A og B, ta kontakt med NAPOS på telefon 55 97 31 70.

Sist oppdatert 20.02.2023