Anbefalinger og retningslinjer

Anbefalinger og retningslinjer er utarbeidet i samarbeid mellom Kompetansenettverket, registrene, samt Norsk ortopedisk forening.

Retningslinjene spenner vidt fra beste kliniske praksis for behandling av fremre korsbåndskader og tverrfaglig samarbeid for behandling av hoftebrudd  til oppfølging av pasienter som er operert med proteser som har vist seg å ha økt risiko for revisjon. Det er utarbeidet en grundig dokumentasjon for veldokumenterte hofte- og kne-proteser.​  

Sist oppdatert 05.02.2024