Årsrapporter/Annual reports

Registrene utgir hver vår en deskriptiv årsrapport. Denne gir både et oversiktsbilde over alle registrerte operasjoner samt resultater for enkelte protesetyper og operasjonsmetoder. Årsrapporten fungerer som et oppslagsverk og presenterer i tillegg kvalitetsindikatorer som sykehusene måles etter.

Sist oppdatert 23.05.2024