Artikler fra Nasjonalt Barnehofteregister

Se artikkelsamling fra Nasjonalt Barnehofteregister under. Artiklene er i kronologisk rekkefølge,  men trykk gjerne CTRL+F for å søke gjennom samlingen.  The articles are in chronological order, but feel free to press CTRL+F to search, through the collection.

  • Furnes O, Gjertsen JE, Inderhaug E, Gundersen T, Fenstad AM, Lie SA, Hallan G. I starten var det hofteregisteret- så ble vi flere Nasjonalt Register for Leddproteser, Nasjonalt Hoftebruddregister, Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Norsk Epidemiologi 2023;31(1-2):55-64.
    Furnes O-NOFE registerartikkel.. 2023.pdf
Sist oppdatert 01.12.2023