Doktorgrad med data fra Nasjonalt Hoftebruddregister

Vi gratulerer Kirsten Marie L. Grønhaug som disputerte med sin avhandling  "Intramedullary nails in the treatment of trochanteric and subtrochanteric fractures".

Publisert 18.09.2023
Sist oppdatert 19.09.2023
Bildet viser Kristen Marie L. Grønhaug med veiledere, disputasleder og komité.
Bildet viser Kirsten Marie L. Grønhaug med veiledere, disputasleder og komité. Fra venstre Jan Erik Gjertsen, Liza van Steenberg, Anders Mølster, Kirsten Marie L. Grønhaug, John Keating, Nils Vetti og Bengt Östman. Foto Eva Dybvik

Kirsten Marie jobber som overlege ved Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold Kalnes, og har med data fra Nasjonalt hoftebruddregister skrevet avhandling om margnagle for behandling av brudd i øvre del av lårbenet. Hovedveileder er professor Jan-Erik Gjertsen og biveileder er PhD Bengt Östman. 

Les avhandlingen her: Intramedullary nails in the treatment of trochanteric and subtrochanteric fractures (PDF)

Doktorgraden utgår fra Universitetet i Bergen, og disputasen fant sted i Auditorium i Armauer Hansens Hus. 
1. opponent: professor John Keating, University of Edinburgh, Storbritannia. 
2. opponent: Ph.d. Liza van Steenbergen, Dutch Arthroplasty Register, Nederland. 
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Nils Vetti, Universitetet i Bergen.  
Disputasen ble ledet av professor emeritus Anders Mølster

Lenke til omtale fra UIB sine sider