Elektronisk registrering

Vi ønsker alle sykehus velkommen til å ta i bruk den elektroniske løsningen for innregistrering av sine pasient- og operasjonsdata i Medisinsk registreringssystem (MRS). MRS er en godkjent elektronisk innregistreringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, utviklet av Helse Midt-Norge IT. MRS er tilgjengelig for samtlige registre i vårt nettverk.

Logo for Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt hoftebruddregister, Nasjonalt korsbåndregister og Nasjonalt barnehofteregister med ulike grafiske uttrykk og farger.

Før oppstart må din avdeling få tilgang til den elektroniske løsningen via Falk (Falk.nhn.no). Informasjon om oppstart finner du her: ​

 
Instruksjon for registrering av operasjonsskjema for kirurg
Veiledning for innlogging og registrering av det elektronisk operasjonssjonsskjemaet finner du her: 
 
Instruksjon oppfølgingsskjema ved mulig proteseinfeksjon

Når du registrerer årsak ved reoperasjon vil det utløse utsending av oppfølgingsskjema for følgende årsaker:

  • Dyp infeksjon
  • Aseptisk løsning
  • Smerter
  • Forlenget sårsiving
  • Fibrose
  • Tidligere fjernet protese pga. infeksjon

Du mottar oppfølgingsskjemaet etter 3 uker, for validering av konklusjonen fra den rapporterte reoperasjonen basert på bakteriologiske undersøkelser og din kliniske konklusjon.

I skjemaet ber vi deg vurdere om det før reoperasjonen framsto som en klinisk infeksjon, hvor lenge symptomene hadde vart og biokjemisk forløp under reoperasjonsinnleggelsen. Du skal legge inn de ulike prøvesvarene du eventuelt tok før revisjonen og under revisjonen for å avklare om det var en infeksjon eller ikke. I slutten av skjemaet skal du bestemme om årsaken til revisjon som du rapporterte står ved lag, eller om den er endret på grunnlag av bakteriefunn.

Skjemaet er tidligere blitt utsendt etter revisjon av kneproteser. Fra i år blir skjemaet også utsendt etter revisjon i hofte, skulder, albue og ankel.

Se videosnutt med eksempel på utfylling. Dine oppfølgingsskjema ligger klar til utfylling på startsiden etter innlogging:
Se video her: Oppfølgningskjema ved mulig proteseinfeksjon

 
Instruksjon for registrering av implantater for operasjonssykepleier
Registrering av implantater må skje med skanner via nettsiden Pscan.Procordo.com.
Vi anbefaler at operasjonssykepleier utfører registrering på operasjonsstuen.
Etter registrering av implantater vil man motta en operasjons-ID som skal oppgis av kirurg i operasjonsskjemaet som sendes inn til Nasjonalt Register for Leddproteser.
 
Din avdeling skal ha mottatt brukernavn og passord for innlogging til Pscan. Om din avdeling likevel mangler innlogging, ta kontakt med brukerstøtte.
 
Instruksjon for utsending av PROM
Det elektroniske PROM-skjemaet er tilgjengelig for skulder, kne og hoftepasienter.

Klinikken tar ansvar for at skjema fylles ut av pasienten preoperativt, før primær eller revisjonsoperasjon. Registeret vil sende oppfølgingsskjema til pasienten 1, 6 og 10 år postoperativt.

 
Skjemaveileder dekningsgrad
For sykehus som er blitt fullt elektronisk, anbefaler vi at dere gjennomfører en regelmessig kontroll, hvor dere går igjennom utførte operasjoner og undersøker hvorvidt skjema er registrert i MRS. 
I de tilfeller hvor skjemaet ikke er utfylt, må det sendes en påminnelse til kirurg som har operert pasienten. Skjemaveileder MRS (pdf)
 
Samtykkeerklæring 
Pasienten skal motta informasjon og signere samtykkeerklæring før inklusjon i Nasjonalt Register for Leddproteser. Gjeldende samtykkeerklæring finner du her:
Samtykkeerklæring leddproteser (pdf)

 
Brukerstøtte
Telefon 90583174/ 55973742/ 55973743


Instruksjon for registrering av operasjonsskjema for kirurg

Veiledning for innlogging og registrering av det elektronisk operasjonssjonsskjemaet finner du her:

Instruksjon for registrering av implantater for operasjonssykepleier
Registrering av implantater må skje med skanner via nettsiden Pscan.Procordo.com.

Vi anbefaler at operasjonssykepleier utfører registrering på operasjonsstuen.
Etter registrering av implantater vil man motta en operasjons-ID som skal oppgis av kirurg i operasjonsskjemaet som sendes inn til Nasjonalt korsbåndregister.
 
Din avdeling skal ha mottatt brukernavn og passord for innlogging til Pscan. Om din avdeling likevel mangler innlogging, ta kontakt med brukerstøtte.
 

Instruksjon for utsending av PROM
Klinikken tar ansvar for at skjema skal fylles ut av pasienten ved inklusjon i registret etter skade eller preoperativt (før primær eller revisjonsoperasjon). Registeret vil sende oppfølgingsskjema til pasienten etter 2, 5 og 10 år.
Samtykkeerklæring 
Pasienten skal motta informasjon og signere samtykkeerklæring før inklusjon i Nasjonalt Korsbåndregister. Gjeldende samtykkeerklæring finner du her:
 

Brukerstøtte
Telefon 90 58 31 74/ 55976454

 
Instruksjon for registrering av operasjonsskjema for kirurg
Veiledning for innlogging og registrering av det elektronisk operasjonssjonsskjemaet finner du her:

Instruksjon for registrering av implantater  for operasjonssykepleier
Registrering av implantater må skje med skanner via nettsiden Pscan.Procordo.com.

Vi anbefaler at operasjonssykepleier utfører registrering på operasjonsstuen.
Etter registrering av implantater vil man motta en operasjons-ID som skal oppgis av kirurg i operasjonsskjemaet som sendes inn til Nasjonalt hoftebrudregister.​
 
Din avdeling skal ha mottatt brukernavn og passord for innlogging. Om din avdeling mangler innlogging, ta kontakt med brukerstøtte.
​MERK: Det er ikke krav om samtykke fra pasientene for å registrere opplysninger i Nasjonalt Hoftebruddregister. Pasienten skal likevel få utdelt informasjonsskriv med informasjon om inklusjon i registeret. 
Brukerstøtte 
Telefon 90 58 31 74/ 55976450
Epost: nrl-support@helse-bergen.no​​​​


Instruksjon for registrering av operasjonsskjema for kirurg

Veiledning for innlogging og registrering av det elektronisk operasjonssjonsskjemaet finner du her:

Pasienten skal motta informasjon og signere samtykkeerklæring før inklusjon i Nasjonalt Barnehofteregister. Gjeldende samtykkeerklæring finner du her:

​Brukerstøtte 
Telefon 90 58 31 74/ 55976454
Epost:  nrl-support@helse-bergen.no

  ​​

Ta kontakt på​​ 905 83 174 eller på epost nrl-support@helse-bergen.no

 

Sist oppdatert 20.03.2024