Fagråd

​Likeverdig tilgang til kompetansenettverket sikres blant annet ved etablering av referansegruppe / fagråd med representanter fra alle regionale helseforetak og brukerorganisasjonen.

​​​​​​​​​​​Dette faglige nettverket av referansegruppemedlemmer samt andre nettverk av helsefaglig og akademisk kompetanse nasjonalt og internasjonalt ligger til grunn for utviklingen av de medisinske registrene knyttet til kompetansenettverket. ​

 • Tina S. Wik (leder) - Overlege - Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Helse Midt-Norge.
 • Stephan Maximilian Röhrl - Overlege - Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus Ullevål, Helse Sør-Øst.
 • Lars Nordsletten - Overlege - Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus Ullevål, Helse Sør-Øst.
 • Kristjan Valdimarsson - Overlege - Ortopedisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø, Helse Nord. 
 • Øystein Gøthesen - Overlege - Ortopedisk avdeling, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Helse Vest.
 • Geir Hallan - Overlege/representant for tjenesten - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.
 • Ove Furnes, Overlege/registerleder - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.
 • Sigrun Marit Hansen (Brukerrepresentant) - Helse Vest​​​.

 • Jon Olav Drogset (Styreleder) - Professor - Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Ove Furnes - Seksjonsoverlege/professor - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Jonas Fevang - Avd. overlege/professor - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Håvard Visnes - Lege - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Lars Engebretsen - Professor - Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Andreas Persson - overlege - Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Stig Heir - Seksjonsoverlege - Kne- og skulderseksjonen, Martina Hansens Hospital​
 • Ann Kristin Hansen - Overlege - Universitetssykehuset Nord-N​orge, avd. Tromsø​

 • Cato Kjærvik (leder) - Klinikkoverlege - Ortopedisk avdeling, Nordlandssykehuset​ Vesterålen, Helse Nord.
 • Lars Gunnar Johnsen - Overlege - Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Helse Midt-Norge.
 • Lene Bergendal Solberg - Overlege - Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål, Helse Sør-Øst. 
 • Ane Djuv - Overlege - Ortopedisk avdeling, Stavanger universitetssykehus, Helse Vest.
 • Torbjørn Berge Kristensen - Overlege/representant for tjenesten - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.
 • Jan-Erik Gjertsen - Seksjonsoverlege/registerleder - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.
 • Sigrun Marit Hansen (Brukerrepresentant) - Helse Vest​​​.

 • Ola Wiig (Styreleder) - Overlege - Oslo u​niversitetssykehus
 • Suki​​ Liyanarachi - Overlege - St. Olavs Hospital
 • Trude Gundersen (Daglig leder) - Overlege - Haukeland universitetssjukehus
  Dag Rune Pedersen (Sekretær) - Overlege - Stavanger universitetssjukehus
 • Hanne Rasmussen (Fagrådsmedlem) - Universitetssykehuset i Tromsø
 • Stefan Hunstock (Fagrådsmedlem) - Oslo universitetssykehus​

Sist oppdatert 14.05.2024