Forskning ved hjelp av data fra Hoftebruddregisteret

Cato Kjærvik har i sin forskning avdekket uønsket variasjon innen hoftebruddsoperasjoner i Norge. Han benyttet data fra Nasjonalt hoftebruddregister og er full av lovord over hjelpen han fikk.

Publisert 14.01.2022
Sist oppdatert 31.08.2023
Bildet viser Cato Kjærvik
Cato Kjærvik er spesialist i ortopedisk kirurgi, arbeider ved Nordlandssykehuset avd. Vesterålen. Han er også ph.d.-student ved UiT Norges arktiske universitet og tilknyttet Klin.reg-studien ved SKDE. Foto privat.

Cato Kjærvik har forsket på hvor lang tid hoftebruddpasienter i Norge må vente før de blir operert. 

Les mer her: - Registrene innehar enormt mye kunnskap


​​​​​