Kontaktinformasjon/ contact information

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd.
Ortopedisk klinikk, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus.

​Adresse/visiting address: Møllendalsbakken 7, 5021 Bergen

Telefontid: Mandag-fredag kl. 08.00 - 14.00.

Telefontid påske: Stengt onsdag før skjærtorsdag. 

Telefontid romjul: Kl. 10.00 - 13.00.

Telefon: 55 97 37 42 / 55 97 37 43/ 55 97 64 50/ 55 97 64 54

Epost: nrl@helse-bergen.no   

Map

Sist oppdatert 13.03.2024