Kortrapport 2023

Vi har i år laget en kortrapport, som i denne omgang inneholder data fra hofte, kne, skulderprotese, hoftebrudd, korsbånd og barnehofte.

Vi har arbeidet med å få de mest aktuelle dataene samlet i et brukervennlig hefte.

Denne sendes ut med ortopedposten til alle medlemmer i Norsk ortopedisk forening, og det vil også være mulig å skaffe seg et eksemplar fra registerstanden på Høst​møtet.

Ta kontakt med oss, dersom du ønsker et eksemplar, men du finner den også som pdf her:

Kortrapport 2023 (PDF)

Telefon: 55 97 64 50 / 55 97 37 42  / 55 97 37 43 / 55 97 64 54

Epost: nrl@helse-bergen.no


Vi håper og tror at denne vil bli svært populær - god lesning!

Skjermbilde av rapporten med tekst og illustrasjoner

 

Sist oppdatert 18.03.2024