Vellykket kvalitetsprosjekt

Eldre pasienter ble spart for påkjenningen av å måtte opereres på nytt da flere kirurger over hele landet gikk over til sementerte lårbenstammer i hofteproteseoperasjoner.

Publisert 20.03.2024
Logo for Nasjonalt hoftebruddregister

Derfor ble det i 2018 satt i gang et nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av Nasjonalt Register for Leddproteser og Nasjonalt Hoftebruddregister.

Les omtalen av prosjektet her

Artikkelen om resultatene fra kvalitetsforbedringsprosjektet er nå publisert i tidsskriftet Acta Orthopaedica. Du kan lese artikkelen her: 

https://actaorthop.org/actao/article/view/40073