Ny artikkel: De fire ortopediske registrene lokalisert til Helse Bergen

Ove Furnes, leder av Kompetansenettverket og Leddproteseregisteret, har i samarbeid med noen av sine kollegaer skrevet en artikkel om de 4 ortopediske registrene. Her kan du blant annet lese hvordan registeret startet med Hofteregisteret i 1987 og hvordan og når de fire registrene Nasjonalt Register for Leddproteser, Nasjonalt Hoftebruddregister, Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister ble til.

Publisert 06.11.2023

Registrene har meget god rapportering og gir en unik mulighet til å
følge epidemiologi, variasjon og kvalitet på behandlingen. Registrene er mye brukt til forskning og kobling til andre registre gjøres hyppig.​

Les hele artikkelen her.pdf

Registrene ønsker forskningssamarbeid og interesserte med aktuelle
forskningsspørsmål oppfordres til å ta kontakt.

Ta kontakt med oss her:

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd.
Ortopedisk klinikk, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Adresse: Møllendalsbakken 7, 5021 Bergen
Telefon: 55 97 64 50 / 55 97 37 42  / 55 97 37 43 / 55 97 64 54
E-post: nrl@helse-bergen.no