Pris for beste hovedoppgave

Emma Helene Egeland og Amara Ahmad fikk pris for beste hovedoppgave for sin forskning på ortopedi, der de har benyttet data fra Hoftebruddregisteret.

Publisert 26.06.2023
Emma Helene Egeland og Amara Ahmad
Emma Helene Egeland og Amara Ahmad fikk pris for beste hovedoppgave innen fagfeltet ortopedi.
Emma Helene Egeland og Amara Ahmad ble valgt ut som beste hovedoppgave på kullet med oppgaven: "Mortality after operation with sliding hip screw or intramedullary nail for trochanteric and subtrochanteric fractures reported to the Norwegian Hip Fracture Register 2008 to 2020."

De har også sendt artikkel for publisering, og venter på tilbakemelding. 
Veiledere Ove Furnes og Eva Dybvik og registeret ellers er veldig fornøyde med innsatsen og resultatet! Gratulerer til Emma og Amara!

Les mer på nettsiden til Universitetet i Bergen:
​​Prisdryss til hovedoppgaver på medisinstudiet. ​