Pris for beste presentasjon mai 2024

Michelle Khan, som er medisinerstudent ved Universitetet i Bergen, fikk pris for beste presentasjon på Hovedoppgavesymposiet i mai 2024.

Publisert 30.05.2024
Tekst

Michelle har studert bruk av blodtomt operasjonsfelt ved kneprotesekirurgi og fant at aseptiske løsninger av sementerte tibiakomponenter øker dersom kirurgen ikke bruker blodtomt felt.Dette kan skyldes at sementen blandes med blod og får dårligere feste. 

Dataene hun har brukt er fra Nasjonalt Register for Leddproteser.

Les saken som er omtalt på UIB sine sider her