Reservasjonsrett i Nasjonalt Hoftebruddregister

Du kan reservere deg mot at helseopplysninger om deg registreres i Nasjonalt Hoftebruddregister

Lover, regler og formål

Nasjonalt Hoftebruddregister er et nasjonalt kvalitetsregister som er reservasjonsbasert, dvs. at opplysninger om din behandling for hoftebrudd kan registreres uten ditt samtykke.

Registeret kan inneholde følgende opplysninger om deg:

  • Generelle opplysninger: navn, fødselsnummer, adresse og kjønn. Folkeregisteret vil bli brukt for å sikre korrekte personopplysninger.
  • Helseopplysninger: type hoftebrudd, operasjonsår, bruddtidspunkt, opplysninger om implantat og metode mm.
Opplysninger om ulike aspekter og utfordringer knyttet til det å leve med hoftebrudd (pasientrapporterte helseopplysninger):
Variabellister over hvilke variabler som blir registrert finner du her: 

Opplysningene i registeret kan brukes til følgende formål:

Formål 1: Forbedre kvaliteten på hoftebruddbehandlingen i Norge.
Formål 2: Forskning på hoftebrudd og hoftebruddrelaterte sykdommer.

Innsyn og reservasjon mot å stå i Nasjonalt Hoftebruddregister

Du har full rett til innsyn i hva som er registrert om deg. Dersom du mener at opplysningene om deg er uriktige, kan du be om å få disse korrigert. Du kan når som helst reservere deg og kreve at opplysningene blir slettet fra registeret. Det vil ikke ha noen betydning for den behandlingen du får om du velger å trekke deg.
 

Informasjonsskriv

I forbindelse med innleggelsen skal du motta informasjon om Nasjonalt Hoftebruddregister. 
 

Jeg vil reservere meg

Informasjon om reservasjonsrett (PDF).

Du kan også gjøre bruk av dine rettigheter ved å kontakte Nasjonalt Hoftebruddregister på telefon 55 97 64 50 eller på nrl@helse-bergen.no​
Sist oppdatert 20.03.2024