Utlevering av data

Retningslinjer ved søknad om utlevering av data fra registrene ved Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd til forskningsprosjekter.

Alle som søker om å få utlevert data fra Nasjonalt Register for Leddproteser, Nasjonalt Hoftebruddregister, Nasjonalt Korsbåndregister eller Nasjonalt Barnehofteregister må:

 1. Skrive en kort prosjektbeskrivelse som skal omfatte:

  a. Tittel
  b. Datakilde
  c. Problemstilling
  d. Varighet
  e. Medarbeidere
  f. Samarbeidspartnere
  g. Finansiering

 2. Søknaden skal behandles på registermøte og undertegnes av registerleder.

 3. Ved godkjent søknad må kompetansenettverket kontaktes for evt. utnevnelse av statistiker og IT-konsulent. Dette skal avgjøres på registermøte i Bergen.

 4. Før utlevering av data må søker skaffe de nødvendige godkjenninger fra REK og personvernombudet og undertegne:

  a. Samarbeidsavtale
  b. Databehandlingsavtale (ved kobling til andre registre)
  c. Taushetserklæring (datatilsynet)
  d. Avtale om tilgang på analysefiler

 5. Samarbeid og databehandling reguleres av samarbeidsavtalen og databehandlingsavtalen.

 6. Samarbeidsavtale, databehandlingsavtale og taushetserklæring skal arkiveres i Kompetansenettverkets kontorer i Møllendalsbakken 7, HUS. 

 7. Etter at prosjektet er godkjent for datautlevering må det igangsettes innen ett år for å beholde eksklusiv publikasjonsrett på problemstillingen
Kontaktinformasjon 
Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd.​
Ortopedisk klinikk, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus​Adresse: Møllendalsbakken 7, 5021 Bergen
Telefon: 55 97 37 42  / 55 97 37 43 / 55 97 64 50​
Epost: nrl@helse-bergen.no

Sist oppdatert 17.03.2023