Ect-registeret på psykiatriveka

Ect-registeret ble presentert av registerets faglige leder i plenum på psykiatriveka, tirsdag 14.mars.

Kristine E. Krokli
Publisert 16.03.2023

​På psykiatriforeningens årlige faguke psykiatriveka, ble registeret for første gang presentert av registerets faglige leder, Hallvard Lund-Heimark. Han vektla årsakene for at registeret er nødvendig, og hva som er formålet med registeret. Registeret ble presentert i plenum for et utvalg av landets psykiatere, og med demonstrasjon av den tekniske registreringsplatformen i pausen. 

Det nasjonale ECT-registeret ble for første gang presentert for fagmiljøet i psykiatri på psykiatriveka den 14. mars. Registerets faglige leder ved Hallvard Lund Heimark snakket om prosessen med utvikling av registeret, hvorfor det trengs og hva vi ønsker å oppnå med registeret. I pausen stod Hallvard sammen med Kristine E. Krokli og som er registerkoordinator og Ute Kessler som er forskningsleder i fagrådet, og viste fram den tekniske registreringsplatformen i praksis, og svarte på spørsmål. 

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger og opplevde at det var mye positivt engasjement om ECT-registeret blant våre kolleger i fagmiljøet. 

Psykiatriveka er en årlig faguke som arrangeres av psykiatriforeningen. ​