Første pasient registrert i nasjonalt ECT-register

Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT-registeret) er et helt nytt nasjonalt kvalitetsregister, som skal registrere alle pasienter som mottar ECT-behandling i Norge. Registeret ble godkjent av helsedirektoratet våren 2022, og fikk denne høsten de siste juridiske godkjenningene på plass for å kunne begynne med innregistrering av pasienter.

Kristine E. Krokli
Publisert 04.09.2023
En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og en telefon

Fredag 1. september var det endelig klart for registrering av første pasient i nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi! Dette er en dag vi har jobbet for lenge, og vi har gledet oss til å sette i gang med å få pasienter inn i registeret. Arbeidet med registrering av pasienter starter her på seksjon for ECT ved Haukeland i Bergen. Her tester vi ut den tekniske registreringsplattformen og finner eventuelle feil og mangler med rutiner for registrering, før arbeidet med innføring av registeret skal starte i andre deler av Helse Vest og etter hvert nasjonalt. ​

Vi gleder oss til fortsettelsen!