Forskningsprosjekter

Aktuelle forskningsprosjekter NSGU er involvert i

Endoscopic Ultrasound-guided Radiofrequency Ablation in Primary Aldosteronism

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 202 - 2025
Deltakende helseregion: HV​

Improved detection of Eosinophilic Esophagitis with Lugul's solution

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV​​

Multimodal UL av lever for bedre diagnostikk av leversykdom ved DM2

Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2022 - 2025
Deltakende helseregion: HV​​

SonoDOCc

Andreas Gjengstø, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2021​ - 2027
Deltakende helseregion: HV​

Bedre polypp-deteksjonsrate med kunstig intelligens ved koloskopi​​

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2021​2​​ - 2028
Deltakende helseregion: HV

Ultrasound Sonoporation Therapy for Pancreatic Cancer

Tæraneh Jouleh, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2021 - 2024
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

Trygve Hausken, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2028
Deltakende helseregion: HV

The effect of nutrients on GI physiology

Trygve Hausken, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2012 - 2023
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

Improving diagnostics and building a new scoring system for chronic pancreatitis based on Bergen multimodal pancreas database.

Trond Engjom, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2011 - 2029
Deltakende helseregion: HV

Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging: Diabetic autonom neuropathy

Trond Engjom, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Deltakende helseregion: HV​​

EUS veiledet radiofrekvensablasjon av nevroendokrine tumores i pancreas og av binyreadenomer ved aldosterondrevet hypertensjon

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2021 - 2027
Deltakende helseregion: HV

EUS-Guided gastroenterostomy vs Enteral stenting for malignant gastric outlet obstruction -a randomised clinal trial

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2024
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

Palliativ behandling av ondartede stenoser i magesekkens utløp med luminal stent eller gastroenterostomi

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2025​
Deltakende helseregion: HV

Identification of new biomarkers for identification of cystic pancreatic lesions at risk for malignancy

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2022
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

Pancreatic focal lesions: Differentiation of benign and malignant lesions using advanced endoscopic ultrasound and proteomics

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 - 2022
Deltakende helseregion: HV

USE-IT, part 2

Kim Nylund, Internasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2021 - 2023
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

Sonorescue: selecting patients with severe ulcerative colitis for rescue therapy using ultrasonography

Kim Nylund, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ

Tilbakefall av ulcerøs kolitt diagnostisert med ultrasonografi

Kim Nylund, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2023
Deltakende helseregion: HV

Minimal invasive endoscopic procedures for diagnosis and treatment of esophageal motility disorders

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Improved detection of Eosinophilic Esophagitis with Lugul's solution

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV

Navigation Direct Endoscopic Necrosektomy of necrotizing pancreatitis

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV HMN

Mixed reality/Augmented (AR) reality in flexible endoscopy

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Endoscopic ultrasound guided radio frequency ablation of pancreatic neuroendocrine neoplasms (RAPNEN)

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2022
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

EUS guided RFA for P-NET (The ERFA-PNET-study)

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2021 - 2024
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

Optimizing Ultrasound Enhanced Delivery of Therapeutics

Ingrid Kvåle Nordaas, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

Intestinal fluid balance and inflammation in experimental ETEC infection

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2014 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Optimalisering av ultralydforsterket kreftbehandling

Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2020 - 2028
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

Scandinavian Baltic database for chronic pancreatitis

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2026
Deltakende helseregion: HV

Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Functional ultrasound in patients with dyspepsia and ME

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Symptom generation in dyspepsia

Eline Lundekvam Storlid, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2014 - 2022
Deltakende helseregion: HV

PanGut study, WP gastrointestinal hormonal responses and gall bladder emptying

Eirik Søfteland, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2022
Deltakende helseregion: HV

Internasjonalt samarbeid

Ny diagnostikk og behandling av diabetisk gastroparese

Dag André Sangnes, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HV

A novel method for detecting Crohns disease using sonographic intraluminal contrast (SonoDOCc)

Andreas Jessen Gjengstø, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2021 - 2027
Deltakende helseregion: HV​

Sist oppdatert 08.02.2023