Helse Vest Innovasjonspris

Publisert 01.11.2021
Sist oppdatert 07.06.2023

​NSGU gratulerer Khanh Do- Con​​​​​g ​Pham​​ med tildelingen av Helse Vest sin innovasjonspris 2021. Prisen går til Pham og miljøet ved seksjon for fordøyelsessykdommer for arbeidet med å utvikle nye teknikker innen avansert endoskopi. ​

I nominasjonen til prisen, kan vi lese at Pham makter å kombinere stor teknologisk og multidisiplinær innsikt med dristighet og usedvanlige ferdigheter, og har klart å etablere en ny disiplin i Helse Bergen. Han har klart å samle flere spesialiteter og avdelinger ved Haukeland universitetssjukehus til et unikt samarbeid gjennom innovasjon innenfor endoskopi. De siste årene har han hatt ansvar for avansert endoskopi og medisinsk utstyr på seksjonen. Flere av teknikkene som er utviklet i Bergen, er ført videre til andre senter i Norden.

Fra juryens begrunnelse: «De nye prosedyrene Pham har bidratt til å utvikle, har endret behandling av en rekke tilstander som tidligere trengte kirurgiske inngrep. Innovasjonen bidrar til at pasientene får mindre smerter og raskere tilheling, lavere komplikasjonsrate og mortalitet sammenlignet med konvensjonelle kirurgiske inngrep.»