Ny doktorgrad -Elisabeth K. Steinsvik

NSGU gratulerer Elisabeth Kjelsvik Steinsvik med sin doktorgrad med avhandlingen "Gastric dysmotility and visceral hypersensitivity – an ultrasound approach to functional GI disorders and diabetic gastroparesis".

Publisert 25.09.2021
Sist oppdatert 06.07.2023

​Avhandlingen består av studier på symptomer og magetømming målt med ultralyd hos forskjellige pasientgrupper etter inntak av suppemåltid. Studiene tok sikte på om det er sammenheng mellom ultralydmålene og de registrerte symptomene, og har kartlagt likheter og forskjeller mellom de forskjellige pasientgruppene. Pasienter med blant annet funksjonell dyspepsi, irritabel tarm syndrom og diabetes gastroparese er undersøkt. Elisabeth disputerte 24.09.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.
Du kan lese mer i pressemeldingen her