Superbrukerkurs ved St.Olavs hospital, Trondheim

Publisert 27.10.2021
Sist oppdatert 06.07.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

​Som en del av NSGUs hovedstrategi arrangerte vi Superbrukerkurs ved St.Olavs hospital i Trondheim 18.-19. oktober. Superbrukerkursserien er laget etter Train-the-trainerkonseptet og har som mål å gi lik mulighet for alle helseregioner til å drive opplæring/undervising av LIS-leger i gastroenterologisk ultralyd. Programmet​ var lagt opp etter en hybrid-modell der deltakerne var erfarne superbrukere, mindre erfarne superbrukere og leger som ønsker å lære om gastroenterologisk ultralyd. Fokuset vårt var på å lære å lære bort og også på faglig utvikling for alle. Modellen ble godt mottatt av deltakerne, som var ivrige og skapte gode faglige diskusjoner. Tusen takk til alle deltakerne og en spesiell takk til Kristin M. Aasarød ved St.Olavs for knirkefritt samarbeid i organiseringen av kurset!

NSGU er alltid ute etter å inkludere flere superbrukere i gruppen vår. Om du tror dette kan være noe for deg, ta kontakt med oss i NSGU her. Du trenger ikke være ekspert for å delta som superbruker; hovedkriteriet er at du har interesse for gastroenterologisk ultralyd og vil være med å spre kunnskapen til dine kolleger.