En systematisk ultralydundersøkelse av abdomen

Systematisk ultralydundersøkelse av abdomen 6+

Det finnes flere måter å utføre en undersøkelse av de abdominale organer på. Det viktigste er at man lærer en systematisk rekkefølge å skanne de ulike organsystemer på slik at man sikrer at ikke noe blir oversett.

Herunder presenterer senterleder Prof. dr. med Odd Helge Gilja 6+, et skjema som er velegnet for systematisk ultralyd av abdomen. Den siste videoen forklarer noen av funksjonene i ultralydapparatets dashbord.

Til slutt er det relevant å gjøre en orienterende skanning av tarmer for å se etter «target lesions» eller fortykket tarmvegg.

 
Sist oppdatert 08.12.2022