Tildelinger fra Helse Vest 2021

To leger tilknyttet NSGU fikk 26. november tildelt doktorgradsstipend fra Helse Vest. Tæraneh Jouleh og Andreas Jessen Gjengstø starter opp sine arbeider i 2022 i Medisinsk klinikk i Helse Bergen.

Publisert 10.12.2021
Sist oppdatert 26.08.2023

​​Tæraneh skal forske på behandling av inoperabel pankreaskreft med ultralyd, mikrobobler og kjemoterapi. I tillegg skal hun utforske biomarkører som kan benyttes for bedre diagnostikk og oppfølging av krefttilstanden. Hovedveileder er Odd Helge Gilja, med Georg Gjorgji Dimcevski og Ingrid Kvåle Nordaas som biveiledere.

Ultralyd har over tid fått en større plass i oppfølging og diagnostisering av pasienter med Crohns, og medisinsk avdeling, i samarbeid med NSGU, har stor kompetanse på dette området. Det er likevel begrensinger knyttet til dagens undersøkelsesmetode. Andreas har derfor som mål å utvikle en ny metode med ultralyd for å bedre visualisere sykdomsforandringer i terminale ileum. Dette håper han kan gi en mer fullverdig undersøkelse av disse pasientene. Veiledere er Odd Helge Gilja, Kim Nylund og Hilde Von Volkmann.