Forebygging av malaria

Malaria er en sykdom som raskt kan bli dødelig. Det er spesielt ved reise til Afrika at risikoen er stor. Det er viktig å beskytte seg mot malaria, og da risikoen varierer i forskjellige deler av verden, bør man søke råd hos reisemedisiner før man reiser til malariaområder.

Malaria er en parasittsykdom som smitter via myggstikk. Parasitten invaderer de røde blodlegemene, og Plasmodium falciparum kan raskt gi livstruende sykdom. 

Afrika sør for Sahara har den største malariabyrden i verden,men falciparummalaria finnes også i deler av Asia og Sør Amerika.. Turister og andre reisende som reiser til områder med risiko for falciparummalaria må beskytte seg mot myggstikk og eventuelt bruke forebyggende malariamedisiner. 

Det anbefales å søke råd hos lege med erfaring i reisemedisin før man reiser til tropiske land for å få detaljerte råd om forebygging av malaria.  Se Folkehelseinstituttets malariaveileder og retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon.

Klorokin er ikke lenger effektiv malariamedisin mot P. falciparum, og må ikke brukes som profylakse. 

Myggstikkbeskyttelse:

  • Bruk enten myggmiddelet hydroxyethyl isobutyl piperidin carboxylat (Autan®) eller middel som inneholder mer enn 20% DEET.
  • Sov under impregnert og tett myggnett
  • Dekk til kroppen eller hold deg innendørs etter solnedgang  

Forebygging ved bruk av medikamenter:

  • Ta medikamentet som anvist; før, under og etter  oppholdet.
  • Være oppmerksom på at virkningen kan reduseres ved diare eller oppkast.
  • Være klar over at ingen profylakse beskytter 100% mot malaria.
  • Aktuelle medikamenter: Meflokin, atovakvon-proguanil eller doksycyklin. Alle disse midlene er på resept.


Om de ulike medikamentene og hvordan de skal tas

Meflokin (Lariam®)
Effektivt i de fleste malariaområder.  Et unntak er grenseområder i Thailand mot Kambodsja og Myanmar. 
I vanlige forebyggende doser er bivirkninger sjeldne, men mageplager, svimmelhet, søvnforstyrrelser og psykiske endringer forekommer. Hvis man har hatt psykisk sykdom eller epilepsi bør man ikke bruke meflokin, heller ikke hvis man har leverskade eller hjerterytmeforstyrrelser. Vi anbefaler gjerne å prøve en dose en tid før man reiser ut, for å være sikker på at man ikke får plagsomme bivirkninger. De fleste større studier tyder likevel på at disse bivirkningene ikke er stort vanligere enn ved bruk av andre midler.

- Det anbefales å starte 2 eller 3 uker før avreise, og man må fortsett i 4 uker etter utreise fra malariaområde. Meflokin taes en gang per uke. Det er ikke påvist fosterskader ved bruk av meflokin under graviditet, og amming er ikke kontraindikasjon.

Atovakvon og proguanil (Malarone®)
Effektivt i de fleste malariaområder.  Middelet har få bivirkninger. Hodepine og mageplager er de vanligste. 
På grunn av at sikkerhet til gravide og barn <11 kg ikke er klarlagt, anbefales Malarone ikke til gravide, ved amming eller til barn <11 kg. Malarone bør taes sammen med mat eller melk.

- Man starter 1-2 døgn før innreise i malariastrøk og fortsetter 7 dager etter utreise fra slike strøk.

Doksycyklin
Effektiv i de fleste malariaområder. Det er risiko for bivirkninger i form av fotosensitivitet (utslett ved eksponering for sol), samt sår på spiserøret hvis man ikke står oppreist og drikker rikelig vann når man svelger tabletten. Forstyrrelse av den normale tarmfloraen og sopp i underlivet er også et problem ved langvarig bruk av antibiotika. Skal ikke brukes til gravide eller barn < 12 år.

- Man starter med en tablett 100mg daglig dagen før innreise og fortsetter 4 uker etter hjemkomst.


Nyttige linker

Malariaveilederen - FHI

WHO  - Råd om vaksiner, malaria og gul feber per land 

CDC - Yellow fever and Malaria risk listet pr land

Eight years of tracking and treating severe malaria in Europe - video

Sist oppdatert 01.06.2017