Kurs og utdanning innen tropemedisin

Kurs  2022 og 2023​

Kurs i tropesykdommer, uke 42, 2023 - Bergen

Se Dnlf sine kurssider​


Dnlf - Eksamen i tropesykdommer og parasittologi

Oppdatert informasjon finnes på linken 

Spesialistutdanning i infeksjonssykdommer - Spesialisthelsetjenesten 

Det anbefales å ha gjennomført kursene i tropemedisin og parasittologi. Eksamen består av en skriftlig del på 2 timer og deretter en individuell praktisk/muntlig del på ca. 30 min. 

Sted: Infeksjonsmedisinsk møterom, underetasjen, bygg 3, Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus.

Tid: Mandag 12. desember 2022 kl. 08.45.

Påmelding innen 28. november 2022 til Frank Olav Pettersen: uxpfra@ous-hf.no

InformasjonRegUtIndiakurset 2023  - 20.11.23 – 02.12.23

International short course in clinical tropical medicine and parasitology

Kurs i tropiske infeksjonssykdommer og parasittologi arrangeres  av kompetansetjenesten i  samarbeid med Christian Medical College i Vellore, India hvert år. For mer info og påmelding, kontakt: kristine.moerch@helse-bergen.no 

Kursinformasjon og program for 2023​


Global health and Humanitarian Medicine (GHHM)

Dette er et 10 måneder langt deltids-, online/hybrid kurs i tropemedisin og global samfunnsmedisin arrangert av Leger uten grenser UK.  Kurset er rettet mot leger som planlegger eller allerede jobber i lav ressurssettinger, i lav- eller mellominntektsland, eller med Leger uten grenser eller andre humanitære organisasjoner.

Etter å ha fullført kurset kan kandidaten melde seg opp til «Diploma in Tropical Medicine and Hygiene (DTM&H)»  eksamen som tilbys av Royal College of Physicians UK. ​​

Utdanningsteder med kurs/studium i tropemedisin

London School of Hygiene and Tropical Medicine

I tillegg til PhD og Masterprogrammer har LSHTM også en rekke kortere kurs, blant annet det kjente Diploma in Tropical Medicine and Hygiene (DTM&H).

Liverpool School of Tropical Medicine

Tilbyr PhD, master og mange korte kurs.

Gorgas Courses in Clinical Tropical Medicine

Tilbyr et 9-ukers diplomkurs i Peru, og et 2 ukers avansert kurs. Lagt inn mye praktisk undervisning i begge kurs.

Andre 

Swiss Tropical Institute, Basel, Sveits
Pasteur Instiuttet, Paris, Frankrike 
Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hamburg, Tyskland
Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerpen, Nederland
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bangkok School of Tropical Medicine, Bangkok, Thailand

Sist oppdatert 08.05.2023